Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek s tím souhlasíte. Rozumím

Vznikla protestní deklarace proti těžbě uranu a metanu v Polsku

15.1.2016
čtenost 1545

BOŽANOV - Ve čtvrtek 14. 1. se sešli starostové měst a obcí z regionu, aby se spojili v boji proti plánované těžbě uranu a metanu v polském pohraničí.

Vznikla protestní deklarace proti těžbě uranu a metanu v Polsku

Představitelé dobrovolných svazků obcí DSO Broumovsko, DSO Policko - starostové a zastupitelé dotčených obcí i zástupci občanských iniciativ v česko-polském pohraničí se ve čtvrtek 14. ledna sešli v Božanově, aby prodiskutovali nebezpečí průzkumu či těžby uranu a metanu na polské straně. Setkání se zúčastnili také poslanci Parlamentu ČR a starostové Náchoda Jan Birke a Trutnova Ivan Adamec. Většina z přítomných má bohaté zkušenosti s odmítnutím průzkumu a těžby břidlicových plynů v roce 2012.

Diskutovalo se za účasti zástupce ministerstva životního prostředí, CHKO Broumovsko, VaK Náchod, a. s. a koalice STOP HF především o nutnosti ochrany podzemních vod v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Polická křídová pánev (CHOPAV PKP).

„Vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční problém, vyzvali jsme i občanské iniciativy na české straně, aby vstoupily do kontaktu na této úrovni s partnery na polské straně. Sami starostové mají velmi omezené možnosti ovlivnit procesy na polském území, proto je třeba komunikovat na všech úrovních,“ uvedl v úvodu jednání Jan Birke.

Cílem setkání bylo důrazně upozornit polskou stranu, že v průběhu minulých čtyř let občané české části příhraničního území jednoznačně odmítli průzkum i těžbu břidlicových plynů právě z důvodu její nebezpečnosti pro udržení jakosti přeshraničních vod a to jak povrchových, tak podzemních. V případě záměru průzkumu či těžby uranu a metanu budou starostové opět postupovat jednotně a zásadně jej odmítají.

Ochrana podzemních vod je do budoucna prioritou bez ohledu na vedení státní hranice. Voda v této lokalitě patří k nejčistším zdrojům podzemní vody ve střední Evropě a představuje bohatství s ničím nesrovnatelné. Na české straně je využívána k zásobování až 150 tisíc obyvatel regionu. Je také stáčena jako kojenecká s distribucí nejen do celé ČR, ale i na Slovensko a do Polska. Dotčené území na české straně rovněž disponuje mimořádnými přírodními a krajinnými hodnotami, které jsou předpokladem pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace v celém regionu. Proto je nezbytné tyto hodnoty chránit.

Starostové se dohodli na společném postupu a v závěru jednání podepsali deklaraci proti záměru průzkumu a těžby uranu a metanu v česko-polském pohraničí (viz níže), který bude přeložen do polského jazyka a předán polským sousedům.

„Tuto problematiku je nezbytně nutné otevřít také na vládní a mezinárodní úrovni, oslovíme proto ministra zahraničních věcí a ministra životního prostředí, aby nám pomohli jasně vymezit nedotknutelnost příhraničních oblastí a jasně stanovit, co se ve vztahu k našemu území v pohraničí smí a co ne,“ řekl Ivan Adamec.

V závěru se přítomní starostové dohodli na následujících krocích:
- překlad deklarace do polského jazyka pro usnadnění šíření informace na polské straně,
- vyvolání schůzky na uvedené téma s ministrem zahraničních věcí a ministrem životního prostředí za účasti starostů Broumova, Božanova, Trutnova, Náchoda a Police n. M.,
- oslovení těžařské firmy na polské straně pro získání dalších informací.


CELÉ ZNĚNÍ DEKLARACE: 

DEKLARACE PROTI ZÁMĚRU PRŮZKUMU A TĚŽBY URANU A METANU V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ

My, starostové a zastupitelé měst a obcí česko-polského pohraničí i zástupci občanských iniciativ na české části uvedeného území, zásadně odmítáme jakýkoli průzkum či těžbu uranu a metanu z důvodu zachování vodních zdrojů v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Polická křídová pánev (CHOPAV PKP) pro budoucí generace.

Stejně jako v případě odmítnutí průzkumu těžby břidlicových plynů v  předchozích letech v ČR jsme přesvědčeni o nebezpečnosti této těžby i průzkumu pro udržení jakosti přeshraničních vod a to jak povrchových, tak podzemních. Ochrana podzemních vod je pro nás do budoucna i nadále prioritou a to bez ohledu na vedení státní hranice. Voda v této lokalitě patří k nejčistším zdrojům podzemní vody ve střední Evropě a představuje bohatství s ničím nesrovnatelné.

Důrazně proto vyzýváme odpovědné zástupce Polské republiky, aby přehodnotili záměr průzkumu a těžby uranu a metanu v této lokalitě tak, aby nenarušila životní prostředí, ani mimořádné přírodní a krajinné hodnoty, které jsou předpokladem dalšího rozvoje cestovního ruchu a rekreace v uvedené oblasti s důrazem na trvalý rozvoj přeshraniční spolupráce a rozvoj obou dotčených česko-polských regionů.

My, níže podepsaní zástupci městských a obecních samospráv a občanských iniciativ, současně požadujeme do budoucna dostatek informací, které by se mohly týkat případného průzkumu a těžby uranu a metanu v oblasti česko-polského pohraničí.

podpisy deklarace uran

Hana Stoklasová
NachodskySWING.cz

Čtěte také